John Doe

Opgelet: Dit schrijfsel is een momentopname op het ogenblik dat ik serieus kwaad was. Sommige zinnen zijn irrationeel en horen bij het rouwproces, so it seems. Veroordeel me niet om dit schrijfsel. Godverdomme moeder! WAAROM heb je ons dit aangedaan! Jaren aan een stuk heb je ons verteld dat niemand een dergelijke situatie zoals jijzelf …